در باره برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

بدین وسیله شروع به کار یک برنامه هفتگی تلویزیونی تحت نام "نگاه دیگر" را به اطلاع میرسانم. مشخصات ماهواره و ساعت پخش این برنامه در پائین خواهد آمد.

ابتکار راه اندازی این برنامه از آن من نیست. با شروع گفتگوهای هفته، که مصطفی رشیدی مبتکر آن بود، تعدادی از رفقا پیشنهاد کردند که این گفتگو ها به صورت برنامه تلویزیونی انجام شود. از آن مهمتر تعدادی از این رفقا جلو افتادند و مبتکر جلب سپانسور برای راه اندازی چنین برنامه ای شدند. اکنون امان کفا، که نقش محوری ای در روی پا بلند کردن این پروژه داشته است، من را مطلع کرد که هزینه برنامه برای مدت محدودی تامین شده است. مصطفی اسدپور هم مسئولیت برنامه را بر عهده گرفته است. و برنامه آماده شورع به کار است.

اینجا لازم است چارچوب این برنامه و نحوه کار آن را توضیح دهم.

فایل های تصویری این برنامه را از طریق YouTube و فایل های صوتی آن را از طریق سایت ویژه این برنامه قابل دسترس خواهیم کرد.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید، گزارش ها، فیلم ها و حرف هائی که دارید را به دست ما برسانید.

کورش مدرسی
۲۰ مارس ۲۰۱۲


شنبه ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به وقت تهران


ماهواره

Hotbrid
Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4
تلویزیون کانال ۱