صفحه اول

نگاه دیگر

هزینه این برنامه توسط اسپانسور های آن تامین میشود. فی الحال اسپانسور ها فشار مالی زیادی را متحمل شده اند
که چندان قابل ادامه نیست
این برنامه به کمک مالی شما احتیاج دارد. اگر علاقمند به کمک هستید لطفا با این آدرس با ما تماس بگیرید

شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ - ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱

سناریو سیاه، هرج و مرج خلاق و سازمان مجاهدین
کشمکشهای درونی رژیم در آستانه انتخابات در ایران


فایل های صوتی در این سایت با کیفیت پائین و اندازه کوچک برای استفاده در ایران تهیه شده اند.
برای داون لود فایل صوتی با دکمه راست ماوس روی هر کدام از برنامه ها کلیک کنید و save as را انتخاب کنید.

  1. سناریو سیاه، هرج و مرج خلاق و سازمان مجاهدین
  2. کشمکشهای درونی رژیم در آستانه انتخابات در ایران