برنامه تلویزیونی نگاه دیگر

نظرات، پیشنهادات و گزارش های تان را بصورت کتبی، تصویری، فایل اودیو یا ویدیو بدست ما برسانید

شنبه ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به وقت تهران

تعلیق پخش برنامه های نگاه دیگر


سال ۲۰۱۳
 1. شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ - ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱ - سناریو سیاه، هرج و مرج خلاق و سازمان مجاهدین - کشمکشهای درونی رژیم در آستانه انتخابات در ایران

 2. شنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۳ - ۱۶ دی ماه ۱۳۹۱ - طبقه کارگر و مبازره در عرصه قانون کار - افق فعالیت چپ در دانشگاه ها


سال ۲۰۱۲
 1. شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲ - ۲ دی ماه ۱۳۹۱ - مسئله فلسطین و سازمان ملل - تب اتحاد در اپوزیسیون - مذاکرات ایران و آمریکا

 2. شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ - ۵ آذر ۱۳۹۱ - تشنجات درون رژیم در آستانه "انتخابات" آتی - مولفه های جدید در معضل فلسطین در متن تکرار جنایت اسراییل در غزه

 3. شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲ - ۲۸ آبان ۱۳۹۱ - منجلاب در دنیای فارغ از "خطر" سوسیالیسم- از سوریه تا یونان

 4. شنبه ۳ اکتبر ۲۰۱۲ - ۱۳ آبان ۱۳۹۱ - از التهاب تا بی اشتهایی در فضای سیاسی در ایران

 5. شنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲ - ۱ مهر ۱۳۹۱ - کارگران در افریقای جنوبی پعد از آپارتاید و در دامن دمکراسی - گفتکو با کورش: تکرار یک تراژدیء چنک ائداخنن جریانات اسلامی بر یک جو اعتراضی

 6. شنبه ۱۱ اوت ۲۰۱۲ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ - طبقه کارگر و هویت ناسیونالیستی - ادامه بحث انقلاب ۵۷ ایران سخنرانی دوم - قسمت سوم

 7. شنبه ۴ اوت ۲۰۱۲ - ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - تب وحدت در میان اپوزیسیون - ادامه بحث انقلاب ۵۷ ایران سخنرانی دوم - قسمت دوم

 8. شنبه ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۲ - ۷ مرداد ۱۳۹۱ - انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تاریخی - سخنرانی دوم - قسمت اول

 9. شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۲ - ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۱ - انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تاریخی - سخنرانی اول - قسمت دوم

 10. شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۲ - ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۱ - انقلاب ۵۷ ایران - یک بررسی تاریخی - سخنرانی اول - قسمت اول

 11. شنبه ۷ ژوئیه ۲۰۱۲ - ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱ - درباره آزادی کارگران زندانی - تشکل های توده یا کارگری

 12. نگاه دیگر - شنبه ۱ ژوئیه ۲۰۱۲ - ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۱ - تکرار برنامه هفته قبل

 13. نگاه دیگر - شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ - ۳ تیر ماه ۱۳۹۱
  گفتگو با کورش مدرسی: ایران آبستن طغیان در مقابل گرانی - و باز هم کارگر در مقابل یک سوال: طغیان کدام طبقه؟

 14. شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲ - ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
  • انسان از نظر منصور حکمت - سخنرانی مظفر محمدی به مناسبت هفته حکمت ۲۰۱۲
  • درباره اوضاع سوریه، درسهای آن برای طبقه کارگر ایران - گفتگو با کورش مدرسی

 15. شنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۲ - ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
  • کورش مدرسی: منصور حکمت و حل امپریالیستی مساله ارضی
  • اعظم کم گویان: نظم نوین امپریالیستی

 16. شنبه ۲ ژوئن ۲۰۱۲ - ۱۳ خرداد ۱۳۹۱
  • مصطفی اسد پور: اعتراضات کارگران لاستیک سازی
  • درباره هیاهو حول ممنوعیت ورود کالاهای خارجی - گفتگو با کورش مدرسی
  • درباره هفته منصور حکمت و بزرگداشت او ده سال پس از درگذشت وی - گفتگو با کورش مدرسی

 17. شنبه ۱۹ مه ۲۰۱۲ - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • مصطفی اسد پور: درباره هفته حکمت
  • درباره اوضاع سوریه، درسهای آن برای طبقه کارگر ایران - گفتگو با کورش مدرسی
  • مصطفی اسد پور درباره فحشا در ایران

 18. شنبه ۱۲ مه ۲۰۱۲ - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • مصطفی اسد پور: درباره اول ماه مه
  • درباره انتخابات رئیس جمهوری در فرانسه- گفتگو با کورش مدرسی

 19. شنبه ۵ مه ۲۰۱۲ - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • مصطفی اسد پور: درباره اول ماه مه
  • درباره تشکل های کارگری - گفتگو با کورش مدرسی - بخش اول و دوم

 20. شنبه ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • مصطفی اسد پور: معرفی برنامه
  • گفتگوی هفته - مارکس در جمهوری اسلامی
  • درباره تشکل های کارگری - گفتگو با کورش مدرسی - بخش دوم

 21. شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ - ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
  • مصطفی اسد پور: به استقبال اول ماه مه برویم
  • گفتگوی هفته با کورش مدرسی - در باره اول ماه مه
  • درباره تشکل های کارگری - گفتگو با کورش مدرسی - بخش اول

 22. شنبه ۷ آوریل ۲۰۱۲ - ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
  • معرفی برنامه نگاه دیگر
  • ایران در سالی که گذشت - مصاحبه با کورش مدرسی